Pagrindinis

 

LT     EN     RU


          AUKOKIME LIETUVAI

     1991 m. SAUSIO 13 – ąją NUGALĖJOME


     Atšventėme Šventas Kalėdas. Sutikome Naujuosius Metus ir Tris karalius. Švenčių dienomis ir laisvadieniais turėjome galimybės pabendrauti, prisiminti valstybės praeitį, jos kūrimąsi, kelią ir kovas dėl Nepriklausomybės. Paminėjome išėjusiuosius amžinybėn ir prisiminėme Bažnyčios mokymus. Vertinome ir prognozavome ekonominės krizės grėsmes ir modeliavome išėjimo iš sunkmečio galimybes.
     Dabar atsirado daugybė bandančių visą kaltę suversti atėjusiems į valdžią. Buvusioji valdžios dauguma ir jos parankiniai naudoja ištisą įmantriausių smūgių arsenalą, kad sutrukdytų valdančiajai daugumai ir vyriausybei stabilizuoti padėtį ir sušvelninti krizės pasekmes. Ypatingai daug juodų darbų atlieka kai kuriuos žymios žiniasklaidos institucijos, įvairiai besivadinantys ekspertai, vertintojai ir visokiausio plauko politikieriai bei valstybininkai. Susidaro įspūdis, kad pagrindinis jų darbas ir uždavinys yra bandyti sunkmetį panaudoti socialiniams neramumams kelti, politinėms intrigoms ir provokacijoms rengti . Manytina , kad vietiniai nepriklausomybės priešininkai kartu su rytų kaimynų emisarais rengia strategiją ir taktiką masinėms žmonių akcijoms ir riaušėms vykdyti.
     Po praėjusios kadencijos valdančiosios daugumos nepamatuoto, nepagrįsto net nusikalstamo ūkininkavimo ir lėšų švaistymo Valstybės iždas tuščias, Valstybė nesukaupė rezervo, Valstybės institucijų sąskaitos iššluotos, guli neapmokėtos milijoninės sąskaitos ir nėra jokių galimybių užlopyti „Sodros“ skyles.
     Kai pasaulį vidurvasaryje pradėjo krėsti finansinė – ekonominė krizė Lietuvos finansų, biznio ir valdininkijos atstovai visa tai žinojo, tačiau siekė sau daugiau naudos; vyriausybė neinformavo žmonių ir nerengė strategijos išvengti krizės ir jos padariniams likviduoti. Visą kadenciją valdančioji dauguma sudarė galimybes verslui siekti maksimalių pelnų ir nepateisinamai didinti atlygius valdininkijos grietinėlei. Įvairiausio lygio vadovų godumas vis nepamatuotai auga ir dažnai būna 10 , 20 ir net daugiau nei 50 kartų didesnis už eilinių darbuotojų atlyginimą. Ar nepribrendo būtinumas nustatyti vadovų atlyginimo lubas atsižvelgiant į darbuotojų atlyginimus.
     Žinome, kad verslo, paslaugų, finansų ir gamybos įmonių ir organizacijų savininkai, akcininkai ir vadovai sugeba išgauti dideles pajamas. Manytina, kad nelegali gamyba, paslaugos, finansiniai patarnavimai, prekyba, kontrabanda ir atsiskaitymai vokeliuose įgaus dar didesnį mastą, o kovoti su tais reiškiniais bus vis sunkiau. Visuotino turto deklaravimo nebuvimas iškraipo žmonių dalyvavimo darbinėje , ekonominėje, finansinėje veikloje bei materialinių ir piniginių pajamų pasiskirstyme bei jų fiksavime.
     Turto koncentracija pasiekė aukštą laipsnį ir to pasekoje smulkios įmonės pradėjo žlugti ir dar didesnis skurdas pradėjo slėgti žmones. Finansų ir ekonominė krizė negailestingai kerta visus, tačiau už valstybės ir privataus kapitalo skolas, investicijas, gamybos ir ūkinės veiklos pasekmes atsakys mokesčių mokėtojai.
     Infliacijos padidėjimas užgrius vargšus. Iš ekonominės – finansinės krizės pralobs daugelis stambaus kapitalo valdytojų, tačiau valstybės biudžetui liks skurdūs likučiai arba deficitas, jeigu politikai ir valdininkija nesugebės tinkamai pasirūpinti.
     Aišku, kad yra sunku. Taip pat aišku, kad bus sunkiau. Mes žinome , kad vyresnioji karta išgyveno labai sunkų komunistinio genocido laikmetį, atstatė ir apgynė Nepriklausomybę . Pastaraisiais mėnesiais nesurinktas biudžetas ir įmokų į biudžetą stygius trukdo atsiskaitymų vykdymą. Jau pastebimi bandymai mobilizuoti ir rengti totalines streikų ir išpuolių akcijas. Turime pasakyti, kad tai nesiderina su sunkmečio realijomis ir galimomis pasekmėmis. Įsigilinę į susidariusią pasaulinės finansų ir ekonomikos gręsiančius pavojus pastebime, kad kitose valstybėse nebandoma kelti sumaišties.
Artėja Sausio 13 – oji. Prisiminkime tų laikų sunkmetį ir kovą dėl valstybės išlikimo ir Nepriklausomybės išsaugojimo. Tada mes buvome vieningi, susitelkėme ir nugalėjome. Garbė tautai, aukoms ir didžiavyriams.
     Dabar valstybei sunku. Siekiant taupyti biudžeto išlaidas ir gauti į biudžetą papildomų pajamų ir padėti vargstantiems, Lietuvos žmonės, darbdaviai, profesinės sąjungos bei visuomeninės organizacijos galėtų imtis iniciatyvos kiekvieną mėnesį iki 2009 07 01 pervesti savo iniciatyva paramai – labdarai priskaičiuotos mėnesinės algos, atlygio, honoraro, uždarbio dalį, pavyzdžiui :

Gaunantieji virš 7000 litų – 35 procentus
Gaunantieji nuo 5000 iki 6999 litų – 30 procentų
Gaunantieji nuo 4000 iki 4999 litų – 25 procentus
Gaunantieji nuo 3000 iki 3999 litų – 20 procentų
Gaunantieji nuo 2000 iki 2999 litų – 15 procentų
Gaunantieji nuo 1500 iki 2000 litų – 10 procentų
Gaunantieji nuo 1000 iki 1500 litų – 5 procentus

     Partijos, gaunančios valstybės dotacijas galėtų pervesti visas lėšas į valstybės biudžetą.
     Surinktos lėšos turėtų būti saugomos specialioje sąskaitoje. Jų panaudojimas turėtų būti suderintas su LR Seimu, LR Vyriausybe, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, profesinėmis sąjungomis, žemės ūkio ir verslo visuomeninėmis organizacijomis, moksleivių parlamentu, labdaros organizacijomis, pramonininkų konfederacija ir Lietuvos Sąjūdžio taryba.
     Vyriausybė turėtų parengti gaunamų lėšų įplaukų sistemą ir teisiškai ją įforminti pavyzdžiui „ Sunkmečio fondas“. Organizuoti apskaitą taip, kad kiekvieno Lietuvos ar užsienio piliečio ir organizacijos pervestas litas būtų užfiksuotas ir paskelbtas internete pavyzdžiui ,, SUNKMEČIO RĖMĖJŲ GALERIJA “

Pagarbiai,
Leonas Kerosierius, vilnietis

L. Kerosierius +370 5 231 81 11,
El. paštas leonaske@takas.lt
Interneto svetainė www.sajudis.com

2009 01 10

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com