Pagrindinis

 

LT     EN     RU


J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p. Arūnui Valinskui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     Dėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. skyriaus tarybos PAREIŠKIMO

     „DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ“

Vilnius 2009 01 07
     2008 m. rugpjūčio 22 dieną Jums, pone Prezidente, ir kitų suminėtų institucijų pirmtakams buvo įteiktas Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. skyriaus tarybos pareiškimas „Dėl valstybės švenčių“ (pridedama ).
     Tenka tik stebėtis, kad toks svarbus valstybei klausimas – valstybė liko be valstybės švenčių - nesulaukė jokio valstybės institucijų dėmesio. Iki šio laiko negauta jokio atsakymo nei iš Prezidentūros, nei iš Ministrų kabineto. O Seimas 2008 08 20 atsakė, kad pareiškimas „Dėl valstybės švenčių“ perduotas valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui.
     Pakartotinai prašome Jūsų atsakyti į Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos pareiškime pateiktus klausimus.
Su pagarba

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Tarybos istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837,
L. Kerosierius +370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas +370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

PRIEDAS:
J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Valdui Adamkui.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p. Česlovui Juršėnui.


Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Gediminui Kirkilui.
Lietuvos Respublikos Seimo nariams.

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus Tarybos

          PAREIŠKIMAS

     DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ

Vilnius 2008 08 20
     2004 metais, prieš priimant naujos redakcijos Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą, buvo panaikintas Valstybinių Švenčių įstatymas. Nors naujojo įstatymo 5 str. 2 p. Nurodė: „Valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama……", liko neaišku - o kokios Lietuvoje yra Valstybės šventės? Darbo kodekse išvardintos tik švenčių dienos.
     Ši problema buvo paprastai išspręsta prieškario Nepriklausomoje Lietuvoje. Valstybės šventės nebuvo nustumtos į antraeilius dokumentus, o įrašytos į pagrindinį - Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucijos 9 str. nurodė: „Valstybės šventės yra: 1.Vasario šešioliktoji-Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatymui minėti. 2. Rugsėjo aštuntoji-Senosios Lietuvos Didingai Praeičiai minėti."
2006 m. vasario mėnesį spaudos leidiniai sumirgėjo antraštėmis: „Ištaisys painiavą dėl vėliavos iškėlimo", „Vyriausybė spręs painiavą dėl Trispalvės", „Kada švęsime pagaliau nuspręsta" ir t. t. Atrodė, kad 2006 metais Vasario 16-toji ir Kovo 11-toji jau bus įvardintos kaip Valstybės šventės. Nieko panašaus neįvyko.
     2006 m. gegužės mėn. 11 d. Seimas patvirtino sekantį Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymą: „Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2.Švenčių dienomis: Vasario 16-tąją-Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Kovo 11-tąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Liepos 6-tąją-Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat prie gyvenamųjų namų".
     Šiuo įstatymo pakeitimu buvo panaikintas „Valstybės švenčių dienų" statusas. Dabar, remiantis Darbo įstatymo 162 str., visos šventės - ir Vasario 16-oji, ir Gegužės 1-toji, ir Birželio 24-toji (Joninės), ir Kovo 11-toji ir kitos (viso 12 dienų) turi vienodą -„Švenčių dienos "statusą.
     Švenčių dienos - Vasario 16-toji, Kovo 11 - toji ir Liepos 6 - toji skiriasi nuo kitų tuo, kad valstybės vėliavos šiomis dienomis keliamos visur, o kitų švenčių dienomis jos keliamos tik prie valstybės ir savivaldybių įstaigų.

     Respublikos Prezidentas 2006 m. gegužės mėn.27d. pasirašęs Seimo priimtą Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 str.2 dalies pakeitimo įstatymą, kuriuo, kaip minėjome panaikintas „Valstybės švenčių " statusas, 2006 m. lapkričio 17 d. pasirašo „Dekretą dėl Lietuvos Respublikos valstybės švenčių organizavimo komisijos sudarymo" (???). Valstybės švenčių nėra, tačiau jų organizavimui sukurta autoritetinga komisija: Komisijos pirm. - Kultūros ministras J.Jučas, pavaduotojas - Lietuvos Respublikos Seimo pirm. pavaduotojas A.Čaplikas, nariai – ministrai, Prezidento bei Ministro pirmininko patarėjai, ministerijų sekretoriai ir kiti aukšti pareigūnai (viso 17 žmonių).
     2007.02.28 d. Kultūros ministras J.Jučas lyg niekur nieko patvirtina savo ministerijos dokumentą „Valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės".
Kas čia per žaidimai? Kam tai reikalinga ir naudinga?
Vilniaus miesto Sąjūdžio Taryba prašo paaiškinti:
1.Kas inicijavo, kad būtų panaikintas Valstybės švenčių įstatymas ir nurodytų motyvus, kodėl tai reikėjo padaryti?
2.Kas Vyriausybėje inicijavo siūlymą Seimui panaikinti "Valstybės Švenčių" statusą ir tuo diskreditavo Seimą?
3.Kas siūlė Prezidentui pasirašyti "Dekretą dėl Lietuvos Respublikos valstybės švenčių organizavimo komisijos sudarymo", žinant, kad Valstybės Švenčių statusas panaikintas, ir tuo diskreditavo Prezidento instituciją?
4.Kas siūlė ministrui J.Jučui pasirašyti dokumentą - "Valstybės švenčių…taisykles", žinant, kad Valstybės Švenčių statusas panaikintas, ir tuo diskreditavo Kultūros ministerijos instituciją?
Vilniaus miesto Sąjūdžio Taryba siūlo Lietuvos Respublikoje atstatyti "Valstybės Švenčių" statusą įvedant į Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą sekantį punktą: "Valstybės šventės yra:
1.Vasario 16-toji - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.
2.Kovo 11-toji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
3.Liepos 6-toji - Senosios Lietuvos Didingos Praeities minėjimo - karaliaus Mindaugo diena".
Atstačius Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 str. 2 p. senąją formuluotę, būtų tinkamai išspręstas šis be jokio reikalo supainiotas klausimas.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius. Tarybos istorinės grupės vadovas G. Adomaitis.
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas.


Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr.1Vilnius, mob. 867395837.
L. Kerosierius, tel. 852318111,el. p.:leonaske @ takas.lt

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com