Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba
     JAV lietuvių laikraščio internetu BIČIULYSTĖ vyriausiajai redaktorei

          Gerbiama Ligija Tautkuviene,

     Jūsų laikraštis labai prisideda populiarindamas pasaulyje Lietuvą ir lietuvius. Jūsų dėka daugelis lietuvių visame pasaulyje sužino apie Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos darbus. Jūsų pagalba daugelis žmonių sužino, kad Sąjūdžio veikla niekada Lietuvoje nebuvo sustojusi, bet buvo tokių, kurie bandė užsidaryti Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės kiaute ir bandė aiškinti atlikę didžiausius žygdarbius. Beje, kai kurie dabar prabudo.
     Gyvenimas parodė, kad atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę vietos kolaborantai ir rytų kaimynų jėgos pradėjo kėsintis į Nepriklausomybę.
     Todėl daugybė sąjūdininkų budėjo Nepriklausomybės sargyboje, rengė Lietuvos demokratizavimo pagrindus ir dalyvavo juos įgyvendinant.
     Kūrėsi daugiapartinė sistema, kurioje ryškią vietą užėmė komunizmo apologetai ir rytų bloko maitinamos partijos.
     Mes džiaugiamės, kad šioje įnirtingoje politinėje kovoje šiais metais nugalėjo dešiniosios, Sąjūdžio idėjas propaguojančios partijos ir organizacijos. Jos Seime sudarė valdančiąją daugumą ir vyriausybę.
Mes, gyvenantys Lietuvoje ir remiantys Seimo valdančiąją daugumą ir vyriausybę pastebime ir jaučiame didžiulį buvusiųjų valdžioje pyktį, kritiką ir pagiežą Seimo daugumai.
     Daugelis mano, kad pasaulinę finansinę krizę sukėlė stambaus kapitalo turtuoliai, siekę maksimalaus pelno ir palūkanų sutartinai išnaudodami dirbančiuosius ir rinką.
     Išnaudotieji ir pažemintieji masiškai bus išmetinėjami iš darbo, o ant likusiųjų pečių bus bandoma suversti valstybių gelbėjimo iš krizės pasekmių naštą. Ar jie išlaikys valdžių užverstą krūvį ant jų pečių, ar nepalūš vilkdami neįžvalgaus vadovavimo ir pasaulinio kapitalo užverstą jungą ? !
     Ar ne per daug ir ar ne per didelę kančią ir atsakomybę rengiamasi užkrauti mažiausiai apsaugotiems socialiniams sluoksniams - neįgaliesiems, vaikams, jaunimui, besimokantiems, bedarbiams, senoliams.
     Beveik niekas nebando įrodinėti buvusios Lietuvos valdžios kaltę ir nepadarytų darbų besiritant pasaulinei krizei. Dabar atsirado daugybė bandančių visą kaltę suversti atėjusiems į valdžią. Buvusioji valdžios dauguma ir jos parankiniai naudoja ištisą įmantriausių smūgių arsenalą, kad sutrukdytų valdančiajai daugumai ir vyriausybei stabilizuoti padėtį ir sušvelninti krizės pasekmes. Ypatingai daug juodų darbų atlieka kai kuriuos žymios žiniasklaidos institucijos.
     Nejaugi pasaulio valstybių prezidentai, parlamentai, vyriausybės ir specialiosios tarnybos nežino, kad pasauline ekonomine krize labai susidomėjo komunistinės jėgos, kurios bandys tą sunkmetį panaudoti socialiniams neramumams kelti, politinėms intrigoms ir provokacijoms rengti.
     Ar sukurtoji pasaulinė valstybių valdymo sistema ir vadyba, siekusi žmonėms gerbūvio, netaps darbuotojų duobkasiu, kurie bandomi įvardinti biurokratinės sistemos elementais ir jos padargais bei nereikalingais darbininkais. Jie buvo įdarbinami valstybių vyriausybių iniciatyva konstitucinių įstatymų pagrindais. Iš šių žmonių, atidavusių daugelį metų valstybės tarnybai ir verslui, bandoma piktavališkai šaipytis. Ar rengiama strategija pavalgydinti ir aprengti pasaulio varguolius.
     Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono sąjūdininkai 2008 12 17 susirinkę į Lietuvos Mokslų Akademijos Didžiąją salę prisiminė Lietuvos Sąjūdžio nueitą kelią ir įvertinę galimas pasaulinės ekonominės krizės pasekmes priėmė DEKLARACIJĄ „Susitelkime padėti Lietuvai “.

     Prašome gerbiamą Vyriausiąją redaktorę paskelbti šią deklaraciją Jūsų laikraštyje.
     Dėkojame Jūsų visam kolektyvui už garbingą tarnystę Lietuvai, mūsų Tėvynei.
     Sveikiname su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.
     Pridedame DEKLARACIJĄ.

Pagarbiai, L. Kerosierius,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com
2008 12 20

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com