Pagrindinis

 

LT     EN     RU


LIETUVOS ŽMONĖMS
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pirmininkei Reginai Narušienei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

     Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono sąjūdininkų susirinkimo

         D E K L A R A C I J A

     SUSITELKIME PADĖTI LIETUVAI

Lietuvos Mokslų Akademija 2008 12 17
     Atsižvelgdami į pasaulinę ekonomikos krizę, kainų kilimą, gamybos mažėjimą, bedarbystės grėsmę, gabiausių darbuotojų emigraciją, taip pat įr Vilniaus rajono savivaldybės 2008 12 19 planus mažinti 800 tūkstančių litų lėšas mokykloms su dėstomąja valstybine kalba:

1. Lietuvos Seimui ir Vyriausybei siūlome:

1.1. Imtis visų priemonių, kad nuo 2009 01 01 nebūtų keliamos kainos pirmo būtinumo prekėms;
1.2. Valstybės institucijose 2009 – siais metais neatleisti žmonių iš darbo administracijos iniciatyva. Darbus organizuoti taip, kad visi žmonės būtų bent dalinai aprūpinti darbu ir paruošti juos ateityje efektyviau panaudoti;
1.3. Sumažinti skirtumą tarp minimalių ir maksimalių uždarbių, garantuoti pragyvenimo minimumą visiems žmonėms;
1.4. Pagerinti Vilniaus rajone mokymosi valstybine kalba sąlygas, perimant švietimo įstaigas Vilniaus apskrities žinion;
1.5. Vykdyti teritorinę reformą; Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos pasienyje (tarp Bezdonių, Nemenčinės ir Lavoriškių) sudaryti tinkamas gyvenimo ir darbo sąlygas grįžtantiems Lietuvos emigrantams ir tremtiniams;
2. Lietuvos darbdaviams siūlome išsaugoti turimus darbuotojus, mažinti valdymo išlaidas, atsisakyti tarpininkų.
3. Lietuvos žmones kviečiame palaikyti vyriausybines antikrizines programas, atsisakyti išlaidavimų prabangiems renginiams, mažinti buitines išlaidas.
4. Kviečiame opozicines partijas, organizacijas ir žiniasklaidą nutraukti piktybišką naujos vyriausybės kritiką ir Lietuvos ateities labui pereiti prie dialogo, pozityvios kritikos bei pasiūlymų.
Prašome Pasaulio lietuvių bendruomenę ir lietuvius, gyvenančius kitose valstybėse, prisidėti prie Lietuvos finansų sistemos stiprinimo. Būsime dėkingi užsienio asmenims ir organizacijoms, turinčioms pajamų iš veiklos Lietuvoje, kad jie prisidėtų Lietuvos finansinės veiklos gerinimui
Prašome Lietuvos Katalikų Bažnyčią padėti mums susivokti ir patarti artėjančių sunkmečių ir negandų laikmečiu.

Susirinkimo pirmininkai: L. Kerosierius
J. Burokas
Sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837,
L.Kerosierius +370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas +370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com