Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 
          LIETUVOS ŽMONĖMS
          Vilniaus sąjūdininkų konferencijos

          S U S I R I N K I M E   P A S I T A R T I

                   D E K L A R A C I J A

          PASITARNAUKIME LIETUVAI


Vilnius, Lietuvos Mokslų Akademija 2008 09 30
     Mes susirinkome iš Sibiro glūdumų, Kazachstano stepių, Uralo kalnų, nuo Ledjūrio krantų, iš partizanų žeminių, Baltijos kelio ir Sausio 13 barikadų apsvarstyti susidariusią padėtį ir pasirūpinti Lietuvos ateitimi.
     Čia susirinkome tie, kurie su SĄJŪDŽIU traukėme komunizmo vergovės grandines, pasmerkėme Stalino ir Hitlerio pasaulio užkariavimo doktrinas, atkūrėme ir apgynėme Nepriklausomybę.
     Mes stovėjome Baltijos kelyje su savo sesėmis Estija ir Latvija, kovojome 1991 m. Sausio barikadose ir Nepriklausomybės gynimo frontuose, laidojome didžiavyrius ir prisiekėme saugoti Nepriklausomybę bei ginti demokratiją. Mes nepamiršome genocido aukų kančių ir netekčių, tėvų ir senolių priesakų.
Mūsų tautos sąmonę dar varžo komunizmo vergovės pančiai ir ideologija. Iš visų pusių komunizmo apologetai, svetimos specialiosios tarnybos ir tautos priešai sėja nesantaikos grūdą, skleidžia melą, niekina Bažnyčią, propaguoja smurtą, prostituciją, kvaišalus, alkoholizmą, niekina lietuvybę. Įvairiausi politikieriai žada aukso kalnus ir svajoja įduoti Lietuvą Rusijai. Į valdžią veržiasi KGB palikuonys ir rezervistų draugai, komunistinės nomenklatūros atstovai, rytų priešiškų valstybių maitinami parankiniai ir kolaborantai.
     Mes esame liudininkai, kaip šimtai tūkstančių maldininkų iš viso pasaulio atkeliavo į Šiluvą paminėti Švenčiausios Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Mes, Marijos žemės vaikai, meldėmės, prašėme Jos paramos ir paguodos. Laikykimės Katalikų Bažnyčios skiepijamas moralės vertybes ir patarimus.
     Mes žinome, kad politiniai kaliniai ir tremtiniai, partizanai, Krikščionys demokratai, Tėvynės sąjunga, Tautininkai, vadovaudamiesi Sąjūdžio idėjomis politikoje, socialinės ir sveikatos apsaugos klausimuose, žemės ūkyje ir versle, šeimos, motinos ir vaiko klausimuose, kultūros ir švietimo sistemoje, krašto gynyboje ir tarptautiniuose santykiuose gynė tautos interesus. Mes tikime, kad jie ir ateityje laikysis šių nuostatų.
     Mes žinome šių politinių jėgų ir visuomeninių organizacijų nuostatas, pajėgas ir gebėjimus. Todėl mes kreipiamės į Senolius, Motinas ir Tėvus, Seses ir Brolius, Jaunimą: dalyvaukime ir kvieskime visus į rinkimus ir balsuokime už Sąjūdžio idėjas – sąrašo Nr. 5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos Krikščionys demokratai kandidatus į LR Seimą ir tarkime TAIP patariamajame referendume dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo.


     Konferencijos pirmininkai:
     L. Kerosierius

     H. Martinkėnas

     Sekretorė R. Jakučiūnienė

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837,
L.Kerosierius +370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas +370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com