Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Dmitrijui Medvedevui

Čečėnijos žmonėms

JTO Generaliniam Sekretoriui ponui Pan Gi Munui
NATO Generaliniam Sekretoriui ponui Jap de Hoop Šeferiui
Europos Parlamento Prezidentui ponui Hans – Gert Poterringui
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Prezidentui ponui Luis Marija De Puigui
Jo Ekscelencijai Jungtinių Amerikos valstijų Prezidentui Georgui Bušui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Vokietijos kanclerei poniai Angelai Merkel
Jo Ekscelencijai Gruzijos Respublikos Prezidentui Michailui Saakašviliui

          Vilniaus Sąjūdžio skyriaus tarybos

                  K R E I P I M A S I S

          DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ČEČĖNIJOJE


Vilnius 2008 08 20

      Jūsų Ekscelencija 2008 08 15 spaudos konferencijoje su Vokietijos kanclere ponia A. Merkel sakėte, kad suprantate abchazų ir osetinų kovą, priimsite jų valią, garantuosite abchazų ir osetinų tautų siekių įgyvendinimą.
     Žinodami, kad Rusijos vadovai vykdo savo įsipareigojimus prašome Jūsų paskelbtus demokratinius principus analogiškai pritaikyti Čečėnijoje.
     PRISIMINDAMI, kad ČEČĖNŲ tauta 1991 09 06, prisilaikydama tarptautinių teisės normų reikalavimus, atkūrė NEPRIKLAUSOMYBĘ;
     kad Rusija 1994 12 11 pradėjo karą prieš Nepriklausomą Čečėnijos Respubliką Ičkeriją. Per 13 genocido metų Rusija išžudė apie 250 tūkst. Čečėnijos piliečių ir padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių. Kare prieš Čečėniją žuvo apie 40 tūkst. Rusijos karių;
kad Rusija 1997 05 12 sudarė TAIKOS sutartį su Čečėnija;
     ATKREIPDAMI dėmesį, kad Čečėnija 13 metų ginasi nuo Rusijos agresijos;
     PABRĖŽDAMI, kad buvę Rusijos Federacijos prezidentai B. Jelcinas ir V. Putinas Čečėnijoje 13 metų vykdė agresyvius karo veiksmus ir genocidą;
     ŽINODAMI Jūsų nuostatas išreikštas 2008 08 15 spaudos konferencijoje

PRAŠOME:
1. Pripažinti, kad Rusijos prezidentai B. Jelcinas ir V. Putinas neteisėtai 1994 12 11 pradėjo karo veiksmus prieš suverenią Čečėnijos valstybę, sulaužė 1997 05 12 dienos TAIKOS sutartį ir tebevykdo karo veiksmus Čečėnijoje ir genocidą ;
2. VADOVAUJANTIS, 1991 09 06 čečėnų tautos apsisprendimo teisiniais pagrindais ir Jūsų principais, ginant abchazus ir osetinus, išsakytais 2008 08 15 spaudos konferencijoje, PRAŠOME:
2.1. Sustabdyti nedelsiant okupacinius karo veiksmus Čečėnijoje;
2.2. Pripažinti 1991 09 06 paskelbtą Čečėnijos NEPRIKLAUSOMYBĘ DE JURE;
2.3. Pripažinti Čečėnijoje okupacijos laiku vykdytus prezidentų Kadyrovų , parlamentų, vietos savivaldos rinkimus neteisėtais;
2.4. Perduoti Čečėnijos vadovavimą Čečėnijos vyriausybei pogrindyje ir tremtyje;
2.5. Pasirašyti su Čečėnija sutartis suderinus su Europos Sąjunga, NATO ir didžiausiomis pasaulio valstybėmis;
2.6. Nedelsiant išvesti Rusijos kariuomenę iš Čečėnijos;
2.7. Atlyginti Čečėnijai padarytą žalą.
3. Prašome susipažinti su Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetiniu puslapiu http://www.sajudis.com „Nežudyk“.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95 837,
L.Kerosierius +370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas +370 699 37 691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com