Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     17. Dėl Hipokrato Priesaikos

LIETUVOS ŽMONĖMS
LR PREZIDENTUI V. ADAMKUI
LR SEIMO PIRMININKUI V. MUNTIANUI
LR MINISTRUI PIRMININKUI G. KIRKILUI
LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRUI R. TURČINSKUI
LR SEIMO NARIAMS

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos
     N U T A R I M A S
     Dėl Hipokrato Priesaikos
Vilnius 2007 07 05


Pažyma dėl 1997 m. atnaujintos Hipokrato Priesaikos

Gydytojas yra žmogaus gyvybės sergėtojas, puoselėtojas, globėjas, fizinių ir dvasinių ligų prevencijos ir gydymo vykdytojas. Gydytojo darbo elgsena priklauso nuo žmogaus gyvybės vertės sampratos. Kaip suderinti šią sampratą visuomenėje, kurioje veikia legalaus dirbtinio aborto įsakymas ir valstybinėse bei privačiose gydymo įstaigose naikinamas bejėgis mažas žmogus?
Iki šiol tebeveikiantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas – legalus abortas moters noru, taip pat vykdomas dirbtinis apvaisinimas mėgintuvėlyje yra kartu ir visuomenės sužiaurėjimo, agresyvumo, neapykantos, gobšumo ir kitų blogybių ištaka. Žmonijos istorijos kelyje buvo pati didžiausia blogio rykštė bolševizmo laikmetis, paskleidęs mirties kultūrą pasaulyje.
Dirbtiniais chirurginiais darbais moters noru, atliekamais nuo 1955 metų iki šiol, sunaikinta beveik antra Lietuva, o gimdymų sumažėjo beveik du kartus per pastarųjų 14 metų. Per 50 metų, veikiant legalaus dirbtinio chirurginio aborto moters noru įsakymui, Lietuvoje dėl šių abortų mirė 133 motinos.
Labai svarbi teisinga informacija – tiesos apie dirbtinio aborto dvasinę ir fizinę žalą sklaida visuomenėje. Žmogaus gyvybė nuo pradėjimo momento turi būti apsaugota įstatymu, kurį būtina kuo greičiau įteisinti Lietuvos Respublikos Seime.Ar sugebės Lietuvos politikai išleisti žmogaus embriono apsaugos įstatymą? Šio įstatymo projektas net 3 kartus buvo atmestas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas suformulavo žmogaus orumo ir žmogaus gyvybės vienovės principą. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje naudojama sąvoka „žmogus“ apima taip pat ir negimusį vaiką dėl jo turimo žmogaus orumo. Taigi pradėtas, bet negimęs vaikas yra teisės į gyvybę turėtojas, todėl jo teisė į gyvybę negali būti priešpastatoma nėščiosios teisei į privatų gyvenimą. Didelį susirūpinimą Lietuvoje sveikatos ir ugdymo specialistams kelia vaikų lytinis gyvenimas: paauglių nėštumas, lytiškai plintančios ligos ir AIDS/ŽIV. Ankstyvi lytiniai ryšiai iškreipia paauglių brendimą, sudaro pagrindą dvasiniam nebrandumui, kuris pasireiškia baime prisiimti atsakomybę. Darna šeimoje gali geriausiai apsaugoti paauglį nuo ankstyvos lytinės patirties. Tėvų tarpusavio ir vaikų – tėvų santykiai yra pagrindinis ankstyvos lytinės patirties prevencijos šaltinis.Lytinė abstinencija jaunam žmogui padeda išsiugdyti gebėjimą mylėti. Ugdytojų pareiga – padėti paaugliui spręsti naujo artėjančio gyvenimo prasmės klausimus. Lytinis švietimas ir lytinis auklėjimas – ne tas pats. Jeigu jaunuoliai neturės valios valdyti savo lytinį instinktą, jam nepadės jokios žinios apie „apsisaugojimo technikas“. Lytinio švietimo žinios veda priešinga linkme lytiniam susivaldymui. Lytinis švietimas tikslingas tik tada, kai lytinio auklėjimo pagalba jaunuoliui išugdyta dorinė valia. Šiuo metu Lietuvoje žiniasklaidoje platinama seksualizuota masinė kultūra bei lytinis švietimas yra svarbiausi veiksmai, trukdantys plisti lytinio susivaldymo tradicijai. Nė vienas žmogus negali būti abejingas, kai natūralūs lyčių seksualinio jautrumo principai išviešinami ir paverčiami gatvės atributu. Šiuo metu daug kur Lietuvoje egzistuojančioje seksualinėje masinėje kultūroje viena lytis kitos lyties atžvilgiu pateikiama kaip „apetitą žadinanti“ prekė, trokštanti būti „suvartota“. Todėl mokykloje pokalbiui įvairiais lytinio gyvenimo klausimais reikalinga aukšta mokytojo pedagoginė kompetencija. Pokalbio forma, vieta, laikas, būdas, stilius ir t.t. turi būti kruopščiai apgalvoti. Seksualiai aktyvūs paaugliai nelinkę keisti savo seksualinės elgsenos po lytinio švietimo žinių. Mokyklos svarbiausias uždavinys išugdyti kūno paklusnumo sielai tradiciją, kuri be atitinkamos valios negalima. Lytinė trauka, kaip žmonijos išlikimo sąlyga meilės ir kūrybos potencija yra gėris, valdomas dorinės valios, neatsiejamas nuo įsipareigojimų kitam asmeniui t.y. meilės.
Lietuvoje sovietmečiu buvo uždrausta Hipokrato priesaika. Atkūrus Nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 dieną ir nutraukus 50 metų trukusią sovietinę okupaciją, liko sunkiai gyjančios fizinės ir dvasinės žaizdos. Visuomenė prarado, dvasines vertybes dėl okupantų įvestų nežmoniškų įstatymų ir elgesio su gyventojais. Šiuo metu iššūkiai Hipokrato priesaikai susiję su mirties kultūra, eutanazija, šeimos institucija, kai priimami įstatymai, nukreipti prieš žmogaus gyvybės orumą. Gydytojams norintiems sėkmingiau kovoti su iššūkiais Hipokrato priesaikai, reikia dalyvauti visuomeninėse organizacijose ir siekti ryžtingai savo tikslo.
Šioje pažymoje išdėstytos principinės mintys Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos veiklos 1997 -2007 m. laikotarpiu skirtoje analizėje (Sveikatos Mokslas, Vilnius 2007 2. Tomas 17).
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba:
Suprasdama atlikto darbo didžiulę reikšmę
Būdama įsitikinusi, kad aukščiausios valdžios institucijos gali atlikti labai svarbius darbus
Tikėdama, kad visuomenė supras keliamų problemų svarbumą
Pripažįsta ir deklaruoja šios asociacijos viziją:
- artėjimas prie gyvybės kultūros be negimusios gyvybės naikinimo, be antanazijos
- gili pagarba žmogaus gyvybei nuo pradėjimo iki natūralios mirties, pagarba jos orumui, jos neliečiamumo ir teisių gynimui
- humaniška medicina: ištikimybė etiniams principams pasirenkant gydymo priemones ir elgsenos būdus, kuriuose įsikūnija tarnystė gyvybei
- tvirta, darni ir gausėjanti Lietuvos šeima, teisingai vertinanti vaisingumo dovaną.
Kviečia visus tapti Hipokrato Priesaikos šalininkais. Prašo žiniasklaidos institucijas paviešinti šį dokumentą ir padėti organizuoti diskusijas šiais opiais klausimais.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba nutaria: ..........................................

Atkreipiame dėmesį, kad demografinė šalies situacija Lietuvoje yra kritinė. Nuo 1994 metų nebėra natūralaus gyventojų prieaugio. Iki šiol veikiantis Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas, legalizuojantis abortus ( priimtas 1995 metais ) mažina gyventojų skaičių ir didina motinų mirtingumą.
Kas trečias vaikas Lietuvoje gimsta ne santuokoje. Skyrybų ir santuokų skaičius pas mus susilygino. Daug atvejų, kai tėvų arba globėjų tarpusavio ir vaikų – tėvų santykiai žaloja vaikų psichologinę ir fizinę sveikatą, ne kiekviena pora rūpinasi naujos gyvybės atsiradimu ir gyvenimu iki natūralios mirties.
Visuomenėje kelia didelį susirūpinimą lytiniai santykiai paauglių ir vaikų amžiuje, kuriuos skatina seksuali apranga, televizija, alkoholis ir nedarni šeima. Žiniasklaidoje ir mokyklose be saiko platinama seksualizuota masinė kultūra, skatinamas seksualumo įvaizdis vertinant žmogų. Švietimo ir mokslo ministerija nesugeba užtikrinti jaunimo lytinio auklėjimo ( ugdymo ). Nei minėta, nei Kultūros ministerija nerodo pastangų užkirsti kelią lytinių santykių rodymui televizijos laidose, neugdo mokinių kuklumo, pagarbos, orumo, pareigos ir atsakomybės jausmų.
Konstitucinis teismas suformulavo žmogaus orumo ir žmogaus gyvybės vienovės principą. Iškyla priešprieša tarp moters asmeninio gyvenimo ir negimusio vaiko teisės į gyvenimą. Įstatymų leidėjas turi priimti įstatymą, kuris nustatytų, kokiais atvejais negimusio vaiko teisė į gyvybę būtų ribojama, nes šiuo metų 1994 01 28 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos “ prieštarauja konstitucijos 19 straipsnio nuostatai, pagal kurią „žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“.
Šiuo atžvilgiu kyla iššūkis atnaujintai Hipokrato priesaikai eutanazijos srityje, pavojus neatsakingai priimti įstatymus, nukreiptus prieš žmogaus gyvybės orumą.
Atnaujintos 1997 metais Hipokrato priesaikos įgyvendinimui Lietuvoje ypatingai siekiant išsaugoti žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties, reikalaujame:
1. LR Seimo 2007 rudens sesijoje pakartotinai svarstyti žmogaus gyvybės prenatalinėje fazėje įstatymo projektą.
2. Švietimo ir mokslo ministerijai į mokymo programas įtraukti Rengimo šeimai ir lytinio ugdymo programą.
3. Sveikatos apsaugos ministerijai sudaryti galimybę moterims gauti psichologinę pagalbą stacionarinėse ir poliklinikos medicinos įstaigose.
4. Sveikatos apsaugos ministerijai neatidėliojant pateikti vyriausybei Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos programą.
5. LR Seimui ir Vyriausybei paspartinti šeimos koncepcijos priėmimą ir vykdyti šeimos politiką atitinkančią konstitucijos nuostatą, kad šeima yra vyro ir moters sąjunga.
6. Reorganizuoti LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisiją ( pirmininkė R. Baškienė ) į Šeimos ir vaiko reikalų komitetą .
7. Žurnalistų sąjungos vadovybei ir žiniasklaidos institucijoms propaguoti žmogaus gyvybės kultūros prioritetą.

Pagarbiai,

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m.
tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingas sekretorius A.Budriūnas

Tarybos narė gydytoja R.Vilimienė

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, tel. 8 673 95 837
el. paštas, a.budriunas@takas.lt
L.Kerosierius 231 81 11, Erfurto 46 – 64, Vilnius, El. paštas leonaske@takas.lt R.Vilimienė tel. 276 82 43


 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com