Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     15. Dėl homoseksualizmo apraiškų Lietuvoje

 LIETUVOS ŽMONĖMS

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Muntianui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei
Vilniaus merui Juozui Imbrasui

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto susirinkimo

     K R E I P I M A S I S

     Dėl homoseksualizmo apraiškų Lietuvoje


Vilnius 2007 05 23

     Mums gręsia nauji iššūkiai ir pavojai. Tai homoseksualistų pasaulinio masto judėjimo apraiškos Lietuvoje.
Homoseksualizmo aktyvistai bando įtikinti esą jie yra lojalūs visuomenei, o savo veiksmais ją nuodija ir bando įsiskverbti į visus visuomenės sluoksnius ir įtakoti net politines sistemas. Vienas iš judėjimo tikslų įteisinti nenormalius vaikų ir suaugusiųjų seksualinius santykius.
Valstybės institucijos toleruoja kai kurių pasaulio valstybių pritarimus homoseksualistų siekiams, neužkerta kelių iškraipytai homoseksualistų filosofijai bei formuojamai pasaulėžiūrai, bandymams įtakoti visuomenės nuomonę ir griauti Lietuvos tradicines šeimos vertybes. Gėjai ir lesbietės negali turėti savo vaikų.
Lietuvoje susikūrusios ir veikia šimtai sveikos moralės socialinio teisingumo siekiančių ir laukiančių paramos organizacijų. Tai neįgaliųjų ir sunkių ligų kankinamų žmonių organizacijos, sporto, kultūros, etninių bendruomenių, gamtosauginių organizacijų gretos, organizacijos kurios visuomenės rimties netrikdo.
Mes negalime tapti visuomenę žudančios homoseksualizmo strategijos aukomis. Mes prieš nenormalią ligotų visuomenės atstovų ideologiją, griaunančią prigimtinę lyčių esmę, prieš ardančią šeimą ir klaidinančią jaunų žmonių sąmonę ideologiją, mes prieš besiveržiančią į visas gyvenimo sritis - politiką, švietimą, kultūrą, religiją,- nenormalią ideologiją.
APGINKIME SAVO ŠEIMAS, TUO APGINSIME SAVO TĖVYNĘ!
Brangūs Lietuvos žmonės! Solidarizuokimės su lenkais, latviais, ispanais, prancūzais ir kitais normalių šeimos tradicijų gynėjais! Stabdykime homoseksualizmo agresiją !

Pagarbiai,
Susirinkimo vardu
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. A.Ambrazas
susirinkimo pirmininkai P.Gvazdauskas
H.Martinkėnas
Sekretorius A.Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, tel. 8 673 95 837, el.paštas a.budriunas@takas.lt
L.Kerosierius 231 81 11, El. Paštas, leonaske@takas.lt


 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com