Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     12. PRISIMINKIME PETRĄ ŠAKALINĮ

     Petras Šakalinis gimė 1948 m. rugpjūčio 18 d. ūkininko šeimoje Molėtų rajone, Kazariezos kaime. Šeimoje augo penki broliai ir viena sesuo.
Mokėsi Kulionių pradinėje mokykloje, vėliau Suginčių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1967 m. Tai pačiais metais įstojo į Vilniaus politechnikos mokyklą. Baigęs įgijo kontrolinių matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio specialybę. 1970-1972 m. dirbo Lietuvos Standartų komitete elektros matavimo prietaisų laboratorijos inžinieriumi, nuo 1972 m. - "Mato" matavimo prietaisų remonto gamyklos kontrolinių prietaisų šaltkalviu. 1974 m. pradėjo dirbti Lietuvos kino studijoje elektriku, operatoriaus asistentu apšvietėju. 1977 m. įsidarbino Kuro aparatūros Metrologijos skyriuje, 1982 m. dirbo Santariškių gydymo įstaigų valdyboje kontrolinių prietaisų ir automatikos šaltkalviu elektriku. 1984 m. dirbo buitinių paslaugų įmonės "Banga" elektriku. Dirbdamas šioje įmonėje, 1989 m. įkūrė Darbininkų sąjungą.
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio kūrimosi veikloje. Buvo renkamas į Sąjūdžio pirmines organizacijas ir į jų tarybos narius, aktyviai pasireiškė Vilniaus miesto pramonės įmonių Sąjūdžio "Labora" veikloje, buvo Sąjūdžio renginių apsaugos tvarkdarys - "žaliaraištis". 1991 m. sausio įvykių dienomis saugojo Aukščiausiąją Tarybą (Lietuvos Respublikos Seimo III rūmus), buvo penktojo būrio gynėjas.
1990 m. išrinktas Lietuvos Darbininkų sąjungos atsakinguoju sekretoriumi. 1991 m. kovo mėn. buvo organizacinio komiteto narys rengiant akciją "Pagalba streikuojantiems Rusijos ir Ukrainos šachtininkams". Organizavo ekspedicijas į Donecką, Kuzbasą, Vorkutą ir joms vadovavo. 1991 m. dirbo Respublikinių profesinių sąjungų rūmų direktoriumi. 1993 m. buvo išrinktas Lietuvos darbininkų sąjungos viceprezidentu.
1996 - 2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narys, Seime priklausė šiai frakcijai . Dirbo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete. Buvo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos narys, parlamentinių ryšių su Didžiąja Britanija, Vokietija, Prancūzija, Čekija, Čečėnija, Lenkija, JAV, Izraeliu grupių narys.
Sukūrė videofilmą "Moterys ir darbas", kurio fragmentus rodė Lietuvos televizija. Medžiaga videofilmui "Darbo, duonos, teisingumo" buvo rodyta per Baltijos TV. Buvo Lietuvos Darbininkų sąjungos laikraščio "Lietuvos darbininkas" redakcinės kolegijos narys, sąjungos rengiamų akcijų organizatorius ir nuolatinis dalyvis.
1998 m. išrinktas Lietuvos Samariečių bendrijos viceprezidentu. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities valdybos narys.
2003 09 17 m išrinktas Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos pirmininku. 2005 03 19 m Lietuvos Sąjūdžio IX Suvažiavime išrenkamas Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariu.
Nuo 2002 metų iki mirties dirbo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento civilinės saugos tarnybos inžinieriumi.
Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu , Lietuvos Sąjūdžio 10 ir 15 metų jubiliejiniais ženklais bei Tėvynės sąjungos ir Lietuvos Sąjūdžio Pagarbos raštais.
Vaikai Tomas (gim.1979 m.) ir Zita (gim.1981m.) gyvena Vilniuje.
2007 03 11 gaisre tragiškomis aplinkybėmis mirė.
Lietuvos Sąjūdžio taryba
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba
Tėvynės Sąjungos Antakalnio skyrius
Lietuvos Sąjūdžio Mokytojų taryba
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto susivienijimo “Labora” taryba
Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13 – sios Brolija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento civilinės saugos tarnyba
Pašarvotas laidojimo namuose Olandų gatvėje. Šv. Mišios šv. Rapolo bažnyčioje 7 val.
Karstas išnešamas kovo 13 dieną 16 val., laidosime Antakalnio kapinėse.


 
Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com